Gå til www.musikpaaengen.dk

Fakta om Musik på Engen 2011

* "Musik på Engen" er en musikfestival der foregår i weekenden den 26.-28. august 2011 på Damhusengen ved iskiosken.
* Programmet dækker en række forskellige musikgenrer, og musikere og sangere er  i vid udstrækning forankret i lokalmiljøet
* I år deltager Vanløses foreninger med informationsboder under hele festivalen.
* Der bliver desuden et særligt program for børn lørdag kl. 12-13.
* Gratis entré.
* Salg af øl og vand.
* "Musikpå Engen" blev første gang afholdt i 2008.
* Festivalledelsen består i år af Freddy Christiansen, Finn Nesgaard, Henning Foss, Svend Aage Jacobsen og Julie Wolfsberg Oscilowski.
* Festivalen er arrangeret af en arbejdsgruppe under Vanløse Lokaludvalg med støtte fra bl.a. Vanløse Jazzklub, Vanløse Børne- og Ungdomscenter og Vanløse Idræts Forening.